Kazanda türkmen medeni merkezi gurlar

09:5226.06.2015
0
864
Kazanda türkmen medeni merkezi gurlar

13-nji iýulda sagat 17.20-de Kazanyň binagärlik we şähergurluşyk dolandyryş ispolkomy  türkmen awtonomiýasyna Minsk köçesiniň ugrunda medeni merkez gurmak üçin ýer bölegini bölüp bermek meselesi boýunça açyk diňleýişleri geçirer.

“Tatarystan Respublikasynyň “Türkmen milli-medeni awtonomiýasy” sebit jemgyýetçilik guramasyna Minsk köçesiniň ugrunda medeni-dynç alyş toplumyny, türkmen medeni merkeziniň edara binasyny gurmak üçin 4539 kwadrat metr ýer böleginden şertli rugsat berlen görnüşde peýdalanmaga ygtyýar berildi” — diýlip, Kazanyň resmi portalynda çap edilen resminamalar we hukuk namalary ýygyndysynda aýdylýar.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň