Soňky habarlar

Arhiw

Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar

17:1307.02.2023
0
36798
Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar
Surat: iz.ru

Braziliýada öňde duran karnawala taýýarlyk görýärler. Bu ýyl meşhur reňme-reň baýramçylyga jahankeşdeleriň 80 müňden gowragynyň gelmegine garaşylýar, ol Rio-De-Janeýroda geçer. Dabaranyň ýerli ykdysadyýet üçin düşewüntli boljakdygyna umyt edilýär diýip, «Habar 24» ýazýar.

Jahankeşdelik kompaniýalarynyň hasaplamalaryna görä, girdeji 900 million dollardan gowrak bolup biler. Bu pandemiýadan öňküden birnäçe esse ýokarydyr. Mysal üçin, 2020-nji ýylda Braziliýadaky karnawala 55 müňden gowrak adam gatnaşdy. 2021-nji ýylda ol koronawirus keseli bilen baglylykda, gadagan edildi.

Şagalaň bu ýyl 17-28-nji fewralda geçer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň