Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa çagyrýar

13:5905.02.2023
1
42605
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýär. Bildiriş «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna içeri işler edaralarynyň işgärlerine bildirilýän talaplara doly gabat gelýän, orta we orta hünär bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli 26 ýaşy dolmaýan erkek raýatlar, şeýle hem 18 ýaşdan kiçi bolmadyk we 23 ýaşy dolmadyk zenan raýatlar kabul edilýär.

2. Şu aşakdaky fakultetlere okuwa kabul edilýär:

hukuk fakulteti;

ýörite edaralar fakulteti;

ýangyn-tehniki fakulteti;

içerki goşunlar fakulteti.

3. Dalaşgärleriň resminamalary ministrligiň institutynyň okuw merkezinde 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli kabul edilýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 2056-njy (Ş.Ba­ty­row) kö­çe­si­niň 9-njy ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 36-45-17, 36-44-97.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
leylarozyeva88 ( 08.02.2023 )

Nahili resminamalary tabsyrmaly we haysy dersler boyunca synaglar bar?

14