Azerbaýjanyň at gazanan artistkasy Türkmenistanyň Prezidentiniň tomaşa etmeginde aýdym aýdar

11:2321.06.2015
0
1265
Azerbaýjanyň at gazanan artistkasy Türkmenistanyň Prezidentiniň tomaşa etmeginde aýdym aýdar

Azerbaýjanyň Döwlet akademiki opera we balet teatrynyň aýdymçysy, Azerbaýjanyň at gazanan artistkasy Afag Abbazowa Türkmenistanda 20—27-nji iýun aralygynda Medeniýet hepdeligine bagyşlanyp geçiriljek çärelerde çykyş eder.

Dünýäniň dürli döwletlerinden belli wakalçylar çykyş etjek konsertler 23-nji iýunda Mary, 25-nji iýunda bolsa Türkmenabat şäherlerinde geçiriler.

Çärelere Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşar.

Afag Abbasowa Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň sazandarlyk etmeginde U. Gajybeýliniň “Arşin mal alan” operretasyndan Gýulçehehranyň we Firket Amirowyň “Sewil” operasyndan Sewiliň ariýalaryny ýerine ýetirer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň