Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň okuw merkezi toplumy gurlar

15:0720.06.2015
0
1290
Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň okuw merkezi toplumy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti “Aşgabat şäherinde “Türkmengaz” döwlet konserniniň okuw merkeziniň binasyny gurmak hakynda” Karara gol çekdi. Okuw merkezi toplumy paýtagtyň günorta böleginde Çoganly ýaşaýyş toplumynda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni tarapyndan gurlar.

Gurluşyk işlerine ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak bilen, 2015-nji ýylyň iýunynda girişiler. Desgany 2016-njy ýylyň dekabrynda doly taýýar edip tabşyrmak bellenilýär. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň