Türkmenistanyň 1-nji ligasynyň duşuşygyndan fotoreportaž - "Köpetdag" bilen "Köpetdag-2"

09:3008.06.2015
0
2712

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň