Dünýä belli nusga taýýarlaýjylar Aşgabatda öz täze egin-eşiklerini görkezerler

12:1704.06.2015
0
3811
Dünýä belli nusga taýýarlaýjylar Aşgabatda öz täze egin-eşiklerini görkezerler

7-nji iýunda 18.00-da Aşgabadyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi dizaýnerleriň nusgalarynyň dabaraly görkezilişini geçirýär.

Türkmenistanyň Dokma senagaty işgärleriniň güni mynasybetli guralýan täze egin-eşik nusgalarynyň dabara-görkezilişinde Türkmenistanyň Dokma senagatynyň tikinçilik kärhanalary, “Gülzaman”, “Peýkam”, “Viva Lamour” nusgalar hem gözellik öýleri, şeýle hem Wýaçeslaw Zaýsew, Alýona Ahmadullina we Tatýana Parfýanowa (Russiýa federasiýasy), Muammer Ketenji (Türkiýe Respublikasy) we kuralaý Nurkadilowa (Gazagystan Respublikasy) ýaly, dünýä belli nusga taýýarlaýjylar öz işleri bilen tanyşdyrarlar.      

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň