Soňky habarlar

Arhiw

Geýmerleriň Gitleri näçe gezek «ýok edendigi» hasaplandy

15:3006.12.2022
0
24564
Geýmerleriň Gitleri näçe gezek «ýok edendigi» hasaplandy
Surat: eg.ru

«Sniper Elite 5» kompýuter oýnunyň awtorlary oýun wagtynda geýmerleriň aýratyn alnan duşmanlary näçe gezek ýok edendiklerini sanadylar. Hasabat «Rebellion» işläp düzüjisiniň sahypasynda çap edildi diýip, «Gazeta.ru» ýazýar.

Habarda garşydaşlaryň umumy 1,3 milliard töwereginiň ýok edilendigi aýdylýar, olaryň arasynda Üçünji Reýhiň lideri Adolf Gitleriň her minutda iki gezek «öldürilendigi» anyklandy. Netijede, bu gahryman geýmerler tarapyndan 542 müň gezek ýok edilipdir.

«Sniper Elite 5» oýny şu ýylyň 26-njy maýynda PlayStation 5, Xbox One X we hususy kompýuterlerde çykdy. Taslama Ikinji jahan urşunyň wakalaryna bagyşlanandyr, oýnuň bäşinji bölümindäki hereketler 1944-nji ýylda Fransiýada bolup geçýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň