Arhiw

Ýaponiýada guş dümewi bilen bagly 310 müň towuk ýok ediler

13:4406.12.2022
0
17467
Ýaponiýada guş dümewi bilen bagly 310 müň towuk ýok ediler
Surat: ferma-m2.ru

Ýaponiýanyň Aýti prefekturasynda guş dümewiniň möwjemegi bilen baglylykda, ýerli guş fermasynda 310 müň sany towuk ýok ediler diýip, TASS habarlar gullugyna salgylanyp, «Belta.by» ýazýar.

Guş dümewiniň ojagy Merkezi Ýaponiýanyň Toehasi şäherinde ýüze çykaryldy. Bu ýurtda guş dümewiniň ýaýramagy bilen bagly ilkinji ýagdaý däl, kesel bilen baglylykda, şu möwsümde Ýaponiýanyň dürli ýerlerinde towuklaryň 3,5 millionyndan gowragy ýok edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň