Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç hatyny iberdi

05:4703.06.2015
0
1101
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýanszy derýasynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren ýolagçy gämisiniň heläkçiligi zerarly, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň baştutany gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw etdi.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň