Soňky habarlar

Arhiw

«Iner Store» türkmenistanlylara dekabr arzanladyşyndan peýdalanmagy teklip edýär

09:3806.12.2022
0
23010
«Iner Store» türkmenistanlylara dekabr arzanladyşyndan peýdalanmagy teklip edýär

Gyşyň ilkinji aýynda «Iner Store» internet-dükany öz ulanyjylary üçin birnäçe amatly teklipleri yglan etdi.

12-nji dekabra çenli «Mega arzanladyş» bölüminde 80% çenli arzanladyş hereket eder. Aksiýa degişli harytlaryň möçberi çäklendirilendir.

Şeýle hem 13-21-nji dekabr aralygynda «Täze ýyl ýarmarkasy» bölüminde harytlaryň bahasy 40% çenli arzanladylar.

Ýatlatsak, «Iner Store-da» amatly bahadan gündelik sarp edilýän azyk önümlerinden gaýry harytlaryň dürli görnüşleri hödürlenýär. Ykjam programmada kanselýariýa harytlaryny, çaga oýnawaçlaryny, hojalyk tehnikasyny, elektronika enjamlaryny, ykjam telefonlary we aksessuarlary, çagalar we ulular üçin egin-eşikleri, kosmetika we şahsy ideg serişdelerini, gap-gaçlary we köp sanly harytlary satyn almak mümkindir.

«Iner Store» ykjam programmasyny «App Store» we «Play Market» ulgamlaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

  • salgysy: Aşgabat, Oguzhan köç., 5/7;
  • telefon (+993 65) 62 46 48;
  • E-mail: inerstore@gmail.com

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň