Soňky habarlar

Archive news

Aşgabatda boljak V Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryny geçirmäge yglan edilen halkara bäsleşigi bes edildi

17:2802.06.2015
0
2008
Aşgabatda boljak V Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryny geçirmäge yglan edilen halkara bäsleşigi bes edildi

Aşgabatda boljak V Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryny geçirmäge jogapkär kompaniýany saýlamak boýunça yglan edilen halkara bäsleşigi bes edildi.

Paýtagtymyzda Olimpiýa şäherçesini gurýan “Polimeks” kompaniýasy V Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralary bilen baglanyşykly ähli çykdajylary öz üstüne almagy teklip etdi. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň