Soňky habarlar

Arhiw

Suwda pökgi oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

10:1829.11.2022
0
10434
Suwda pökgi oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasy esasynda suwda pökgi oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bu barada «Türkmen sporty» gazeti habar berýär.

Ýaryş Mary şäheriniň 6-njy sport mekdebiniň suw sport toplumynda guraldy. Bu ýaryşda Aşgabat şäheriniň «Aşgabat-I» we «Aşgabat-II», Lebap welaýatynyň «Lebap-I» we «Lebap-II», şeýle hem Mary welaýatynyň «Mary-I» we «Mary-II» toparlary öz aralarynda güýç synanyşdylar.

Birnäçe gün dowam eden ýaryşda ezber türgenler öz ussatlyklaryny we taýýarlyklaryny görkezdiler.

Aýlaw görnüşinde geçirilen ýaryşda Mary welaýatynyň «Mary-I» topary garşydaş toparlardan üstün çykyp, baýrakly orna mynasyp boldy. Lebap welaýatynyň «Lebap-I» topary bolsa ýaryşyň jeminde sekiz utuk toplap, ikinji orna mynasyp bolmagy başardy. Üçünji orny bolsa tälimçi Rahman Kulowyň ýolbaşçylygyndaky «Aşgabat-I» topary eýeledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň