Soňky habarlar

Arhiw

Futzal, Naýbaşy liga: «Senagatbank» ýaryş tertibindäki ýerini gorady

10:4025.11.2022
0
13236
Futzal, Naýbaşy liga: «Senagatbank» ýaryş tertibindäki ýerini gorady

Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynda üçünji orny eýeleýän «Senagatbank» 22-nji tapgyrda hem utuk ýitirmedi. Topar Daşoguz şäherinde geçirilen duşuşykda ýaryşyň ahyrky basgançagyndaky garşydaşy «Milli goşuny» 4:2 hasabynda ýeňdi.

Bu ýeňiş «Senagatbankyň» utugyny 44-e çykaryp, dördünjilikdäki «Gümrükçi» bilen 2 utuklyk aralygy goramagyna şert döretdi. 10 utukly «Milli goşun» bolsa ahyrky basgançakda barýar.

5-nji dekabrdan başlap Aşgabatda dowam etjek ýaryşda «Senagatbankyň» indiki garşydaşy TNGIZT topary bolar. «Milli goşun» bolsa şol gün «Daşoguz» bilen güýç synanyşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň