"Ahal" bilen "Merwiň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

00:5030.05.2015
0
1218
"Ahal" bilen "Merwiň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň