Täzelikler

Архив новостей

“The Roads” topary söýgüli multfilmlerden we kinofilmlerden aýdymlary sowgat eder

07:0227.05.2015
0
1015
“The Roads” topary söýgüli multfilmlerden we kinofilmlerden aýdymlary sowgat eder

“The Roads” topary 20-nji we 21-nji iýunda “Art ist” teatrynda 17.00-da çagalara we ululara niýetlenen çykyşlaryny hödürleýär.

“Şadyýan wakalar” atly konsertde “Elektronigiň başdan geçirenleri”, “Şa-şir”, “Dur bakaly!”, “Sowuk ýürek” we beýleki köp sanly söýgüli sowet we günbatar multfilmlerdir kinofilmlerden aýdym-sazlar ýaňlanar.

Konsertde Roman we Wladimir Noçewnoýlar, Nazar Rejepow, Alýona Noçewnaýa, Marika Mamedowa gatnaşýarlar.   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň