Ýewrowideniýe — 2015-iň netijeleri

12:0324.05.2015
0
1379
Ýewrowideniýe — 2015-iň netijeleri

Awstriýanyň paýtagty Wenada tamamlanan ses berişlige laýyklykda Ýewrowideniýe — 2015 halkara aýdym bäsleşiginiň ýeňijileri belli edildi.

Birinji orna Heroes aýdymy bilen şwesiýaly Mons Jalmerlew mynasyp boldy. Şwesiýaly aýdymçy özüniň ýeňendigini ses berlişik tamamlanmaka bildi, çünki ol ikinji orunda barýan ýurduň wekiliýetinden ep-esli öňde barýardy diýip, Новое время habar berýär.

Ikinji orny A Million Voices aýdymy bilen russiýaly Polina Gagarina eýeledi.

Üçünji orunda — Grande Amore aýdymy bilen Italiýanyň II Vola topary.

Dördünji orunda — Rhythm inside kompozisiýasy bilen Loik Notet (Belgiýa).

Bäşinji orunda — Tonight Again aýdymy bilen Gaý Sebastýan (Awstraliýa).

Netijeleriň doly sanawy:

1.Şwesiýa

2.Russiýa

3.Italiýa

4.Belgiýa

5.Awstraliýa

6.Latwiýa

7.Estoniýa

8.Norwegiýa

9.Ysraýyl

10.Serbiýa

11.Gruziýa

12.Azerbaýjan

13.Çernogoriýa

14.Sloweniýa

15.Rumyniýa

16.Ermenistan

17.Albaniýa

18.Litwa

19.Gresiýa

20.Wengriýa

21.Ispaniýa

22.Kipr

23.Polşa

24.Beýik Britaniýa

25.Fransiýa

26.Germaniýa

27.Awstriýa

Bäsleşigiň finalynda 27 ýurduň wekilleri çykyş etdiler. Olaryň 10-sy geçirilen ilkinji ýarym finalda, 10-sy bolsa ikinji ýarym finalda saýlanyldy. Şeýle hem Awstriýa (geçen ýylky bäsleşigiň ýeňijisi hökmünde), Beýik Britaniýa, Ispaniýa, Italiýa, Germaniýa, Fransiýa, we ilkinji gezek gatnaşýan Awstraliýa saýlama tapgyrlara gatnaşmazdan finala çykdylar. Bäsleşige soňky 12 ýylyň içinde ilkinji gezek Ukraina gatnaşmady. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň