"Altyn Asyr" bilen "Şagadamyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

01:2921.05.2015
0
2564
"Altyn Asyr" bilen "Şagadamyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň