Beýik Ýeňşiň 70 ýyllygy

15:3508.05.2015
0
1047
Beýik Ýeňşiň 70 ýyllygy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň