Soňky habarlar

Arhiw

Argentinalylar hümmetsizlenme sebäpli haryt bilen hasaplaşýarlar

17:2105.10.2022
0
21213
Argentinalylar hümmetsizlenme sebäpli haryt bilen hasaplaşýarlar
Surat: nationaltoday.com

Argentinanyň ýaşaýjylary puldan ýüz öwrüp, barter usulyna, ýagny haryt bilen hasaplaşmaga geçýärler. Olar Buenos-Aýresiň merkezi meýdançasynda munuň üçin ýörite bazar döretdiler diýip, «MIR 24» habar berýär.

Gerekmejek zadyňy özüň üçin zerur zada alyş-çalyş etmek, ine, ýerli işjeňler şeýle pikiri teklip etdiler. Bazarda şeýle usul bilen hem söwda edýärler, sebäbi puluň hümmeti barha pese gaçmak bilen. Mysal üçin, ýerli peso eýýäm amerikan dollaryna gatnaşykda öz hümmetiniň 30 göterimini ýitirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň