Soňky habarlar

Arhiw

Oktýabr Aşgabatda el işleriniň sergi-ýarmarkasy bilen başlaýar

19:0329.09.2022
0
25975
Oktýabr Aşgabatda el işleriniň sergi-ýarmarkasy bilen başlaýar

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary el işleriniň iki günläp dowam etjek sergi-ýarmarkasyna çagyrylýar.

1-nji oktýabrdaky sergi-ýarmarkasy sagat 12-den 20-ä çenli «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde;

2-nji oktýabrda bolsa 12-den 20-ä çenli wagt aralygynda «Aşgabat Moll» söwda merkezinde geçiriler.

Däbe öwrülen sergi-ýarmarkasyndan ussatlyk bilen ýasalan el işleriniň birnäçe görnüşini satyn alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň