Türkmenistanyň Prezidenti Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

00:4728.04.2015
0
1398
Türkmenistanyň Prezidenti Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Baran Ýadawa köpsanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren ýer titremesi zerarly çuňňur gynanç bildirdi.
Türkmen döwletiniň Baştutany gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna tüýs ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, şeyle hem ejir çekenlere tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň