Soňky habarlar

Arhiw

Ruslan Mingazow «Kitçiniň» «Gonkong» bilen geçiren duşuşygynda iki gezek tapawutlandy

15:5312.09.2022
0
21543
Ruslan Mingazow «Kitçiniň» «Gonkong» bilen geçiren duşuşygynda iki gezek tapawutlandy

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň ýarym goragçysy Ruslan Mingazow Gonkong Senýor Şildiň birinji tapgyrynda «Kitçiniň» düzüminde iki gezek tapawutlandy.

Türkmenistanly futbolçynyň topary myhmançylykda geçiren duşuşygynda «Gonkong» toparyny 5:0 hasabynda ýeňdi.

53-nji minutda oýna giren Ruslan Mingazow 79-njy we 81-nji minutlarda tapawutlandy.

Şeýlelikde, «Kitçi» Gonkong Senýor Şildiň çärýek finalyna çykdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň