Ahalteke atlarynyň gözelligini beýan edýän eserleriň sergisinden fotoreportaž

01:2624.04.2015
0
1050
Ahalteke atlarynyň gözelligini beýan edýän eserleriň sergisinden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň