Russiýanyň sirk sungatynyň artistleriniň çykyşlaryndan fotoreportaž

0
984
Russiýanyň sirk sungatynyň artistleriniň çykyşlaryndan fotoreportaž

Aşgabatda Russiýanyň sirk sungatynyň artistleriniň çykyşlary uly üstünlige eýe bolýar. Doly okamak üçin şu tak basyň! 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň