Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmennebit» döwlet konserni Hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşar

22:5826.08.2022
0
20174
«Türkmennebit» döwlet konserni Hytaý kompaniýasy bilen  şertnama baglaşar

Türkmenistanda nebitgaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Türkmennebit» döwlet konsernine 2309 tonna dürli ölçegli buraw turbalaryny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň «KING EASE LIMITED» kompaniýasy bilen şertnamany öz serişdeleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň