Täzelikler

Архив новостей

Aşgabatda Russiýanyň sirk sungatynyň artistleriniň çykyşlary uly üstünlige eýe bolýar

15:2819.04.2015
0
1141
Aşgabatda Russiýanyň sirk sungatynyň artistleriniň çykyşlary uly üstünlige eýe bolýar

Aşgabat arenasynda Russiýanyň sirk sungatynyň ussatlarynyň belli artist Ýuriý Nikuliniň ýagty ýadygärligine bagyşlanan çykyşlary uly üstünlige eýe bolýar.

Manežde eldekileşdirilen aýylaryň, şatland owçalkalarynyň, tilkileriň, itleriň, krokodil, düýeguş... ýaly haýwanlaryň we guşlaryň, şeýle hem howa gimnastlarynyň, gözbagçylaryň, hokgobazlaryň çykyşlary gyzgyn elçarpyşmalar bilen garşylanýar.

Häzirki bahar günlerinde Russiýanyň sirk sungatynyň artistleri öz ajaýyp çykyşlary bilen aşgabatlylara we paýtagtyň myhmanlaryna egsilmez şatlyk paýlaýarlar.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň