"Aşgabat" bilen "Altyn Asyryň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

01:0619.04.2015
0
1400
"Aşgabat" bilen "Altyn Asyryň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň