Çempion öňdebaryjy bilen deňleşdi

23:4018.04.2015
0
915
Çempion öňdebaryjy bilen deňleşdi

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda ýurdumyzyň häzirki çempiony “Altyn asyr” paýtagt derbisinde 1:0 hasabynda “Aşgabady” ýeňip, bassyr üçünji ýeňşini gazandy.

Bu 7-nji tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biridir. Geçen iki tapgyry garşydaşlar ýeňişli tamamlapdylar. “Altyn asyr” myhmançylykda HTTU-ny 0:2, öz meýdanynda “Balkany” 2:1 utsa, “Aşgabat” öz ýerinde “Daşoguzdan” 3:0, myhmançylykda “Energetikden” 1:2 hasabynda üstün çykypdy.

Oýundan öň ýaryş tablisasynda toparlaryň arasynda bary-ýogy 1 utuk tapawut bardy. “Altyn asyr” 11 utuk bilen 3-nji ýerde, 10 utukly “Aşgabat” bolsa 5-nji orunda barýardy.

Duşuşygyň ykbalyny ýeke-täk pökgi çözdi. Ony 18-nji minutda Süleýman Muhadow geçirdi. Bu hüjümçi geçen ýyl HTTU-nyň düzüminde AFK-nyň prezidentiniň Kubogynyň eýesi we yklymyň üçünji derejeli klub ýaryşynda iň netijeli hüjümçisi bolupdy. Ol şu möwsümden başlap “Altyn asyrda” çykyş edýär we eýýäm milli çempionatda 4 pökgi geçirmäge ýetişdi.

Şu ýeňişden soň, “Altyn asyr” 14 utuk bilen toplap, ýaryş tablisasynyň başyny çekýän Türkmenbaşynyň “Şagadamynyň” yzyndan ýetdi.   

Indiki tapgyrda “Altyn asyr” “Daşoguzy”, “Şagadam” bolsa “Balkany” kabul eder.         

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň