«Rosteh» uçarlary guşlardan goraýan ulgam döretdi

17:5407.08.2022
0
1567
«Rosteh» uçarlary guşlardan goraýan ulgam döretdi
Surat: Jean-Philippe Boulet

Russiýanyň «Roselektronika» holdingi («Rosteh» döwlet korporasiýasy) aeroportlarda uçuşlaryň ornitologik howpsuzlygy ulgamyny işläp düzdi diýip, TASS ýazýar. Täze ulgama «Orni» diýlip at berildi.

Ulgam birwagtda 100-e çenli guşuň 21 kilometrlik aralykdaky hereketini yzarlamaga ukyplydyr. Ony eýýäm Peterburgyň «Pulkowo» aeroportunda üstünlikli synagdan geçirdiler.

«Orni» ulgamynyň düzümine guşlary tapmak we yzarlamak hem-de olary ürküzýän enjamlar girýär, ol aeroportlardyr uçarlaryň enjamlarynyň işine päsgelçilik döretmeýär.

Hasaplamalara görä, her ýyl dünýäde uçarlaryň guşlar bilen 5 müň töweregi çaknyşygy bolýar. Guşlar, köplenç, hereketlendirijä düşýärler, bu bolsa howa gämisini uçuşy bes edip, howa menziline dolanmaga mejbur edýär. Täze ulgam şeýle ýagdaýlary görnetin azaltmaga mümkinçilik berer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň