Soňky habarlar

Arhiw

Bagdatlylar ötegçilere ýelpewaçlar bilen suw pürkýärler

13:1207.08.2022
0
617
Bagdatlylar ötegçilere ýelpewaçlar bilen suw pürkýärler

Bagdadyň köçelerinde 50 gradusa ýetýän tüp yssydan adamlary goramak üçin adaty bolmadyk usul oýlap tapdylar. Ýagny howany serginletmek üçin köçelerde adaty ýelpewaçlaryň kömegi bilen suw pürkýän ulgamlary ornaşdyrdylar. Bu barada «MIR 24» ýazýar.

Şeýle pürküçleriň hyzmatyndan her kim peýdalanyp bilýär. Bagdatda howa şeýlebir gyzdy welin, adamlar munuň bilen kanagatlanman, suw howdanlaryna ýa-da suwa düşülýän jemgyýetçilik howuzlaryna gidýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň