"Altyn Asyr" bilen "Balkanyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

00:4612.04.2015
0
1401
"Altyn Asyr" bilen "Balkanyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň