Türkmenistanyň çempiony AFK-nyň prezidentiniň Kubogynyň eýesini ýeňdi

23:2211.04.2015
0
1127
Türkmenistanyň çempiony AFK-nyň prezidentiniň Kubogynyň eýesini ýeňdi

Şu gün dört duşuşyk bilen Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň ýokary ligasynda 6-njy tapgyr tamamlandy. Oýunlaryň nähili geçendigi barada goşmaça habar bereris. Häzirlikçe bolsa duşuşyklaryň sanlaryny we maglumatlaryny siziň dykgatyňyza hödürleýäris.

«Hazyna» – «Daşoguz» – 4:0 (4:0)

11-nji aprel. Aşgabat. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň stadiony. 100 tomaşaçy.

Pökgüleri geçirenler: Begenç Akmämmedow 10, Didar Durdyýew 31, 38, 44.

Duýduryş alan: Mels Saidow 90+1 («Daşoguz»).

Emin: Maksat Seýitgulyýew.

Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow.

 

«Energetik» – «Aşgabat» – 1:2 (1:1)

11-nji aprel. Baýramaly etraby. «Sport desgasy». 1 500 tomaşaçy.

Pökgüleri geçirenler: Kerimberdi Hojaberdiýew 40 – Annaberdi Çaryýew 13, Berdi Şamyradow 70.

Duýduryş alanlar: Berdi Şamyradow 2 («Aşgabat»).

Emin: Çarymyrat Gurbanow.

Gözegçi emin: Jamil Mamedow.

 

«Altyn asyr» – «Balkan» – 2:1 (1:1)

11-nji aprel. Aşgabat. «Aşgabat» stadiony. 500 tomaşaçy.

Pökgüleri geçirenler: Süleýman Muhadow 5, Selim Nurmyradow 61 (11 metrlik urgudan),  Mekan Saparow 31.

Duýduryş alanlar: Nazar Çöliýew 6, Serdar Geldiýew 40, Ahmet Ataýew 64, Mämmet Orazmuhammedow 84, Güýçgeldi Annakulyýew 41, Mekan Saparow 60.

Emin: Babanazar Haknazarow.

Gözegçi emin: Allabergen Sapaýew.

 

«Şagadam» – «Merw» - 2:0 (0:0)

11-nji aprel. Türkmenbaşy etraby. «Sport desgasy». 100 tomaşaçy.

Pökgüleri geçirenler: Döwlet Baýramow 47, Gahrymanberdi Çoňkaýew 83.

Duýduryş alanlar: Ýunus Orazmämmedow 13,  Azat Orazmuhammedow 23, Merdan Saparow 81.

Emin: Alibek Sapaýew.

Gözegçi emin: Geldi Öwezow.

------------------------------

Bizi LINE yzarlaň!

Добавить

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň