Saud Arabystany bir gije-gündizde nebit almakda rekord goýdy

17:4810.04.2015
0
720
Saud Arabystany bir gije-gündizde nebit almakda rekord goýdy

2015-nji ýylyň martynda Saud Arabystany nebit alnyşyny rekord derejä, bir gije-gündizde 10,3 million barrele ýetirdi. Munuň özi ýurduň taryhyndaky iň ýokary görkezijidir. Nebitçiler tarapyndan öňki goýlan rekord (2013-nji ýylyň awgusty) bir gije-gündizde 10,2 barrele deň bolupdy.

Birnäçe hepde mundan ozal Saud Arabystanynyň nebit we mineral serişdeler ministri Ali ben Ibragim an-Nuaými nebit alnyşynyň bir gije-gündizde 10 million barrelden geçirilmejekdigine güwä geçipdi — diýip, TASS habar berýär. Ýurduň patyşasy Salman ibn Abdel Aziz Al Saud 10-njy martda “gara altynyň” bahasynyň peselendigine garamazdan, döwletiň täze nebit ýataklarynyň gözleglerini dowam etjekdigini mälim etdi. Şunlukda, Saud Arabystanynyň ykdysadyýetinde birnäçe girdeji çeşmesi dörär, diýip ol belledi.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň