Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol çempionatynda 1-nji tapgyryň duşuşyklary barada maglumat berildi

23:2501.08.2022
0
7213
Türkmenistanyň futbol çempionatynda 1-nji tapgyryň duşuşyklary barada maglumat berildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 2-nji awgustda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

1-nji tapgyryň duşuşyklary:
02.08.2022 ý. (sişenbe)

“Altyn Asyr” – “Energetik”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Aşgabat ş.; Büzmeýin etr.)
Başlanýan wagty: 18:15
Duşuşygyň emini: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

“Ahal” – “Nebitçi”
Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 18:00
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: B.Haknazarow (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: N.Garajaýew (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

“Şagadam” – “Aşgabat”
Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)
Başlanýan wagty: 18:30
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.), R.Isaýew (Mary ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

“Köpetdag” – “Merw”
Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 19:30
Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)
Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň