Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentini gutlady

09:0001.08.2022
0
4786
Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentini gutlady
Surat: lenta.ru

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Inýasio Kassise hem-de ýurduň ähli halkyna Şweýsariýanyň milli baýramy — Konfederasiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Türkmen döwletiniň Baştutany Serdar Berdimuhamedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, öz gutlag hatynda Prezident Inýasio Kassise berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de gülläp ösüş hem-de rowaçlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň