Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak üçin kabul edişlikler geçiriler

04:4301.08.2022
0
20496
Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak üçin kabul edişlikler geçiriler

2022-nji ýylyň awgust aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli bölümleriň wekillerinden döredilen raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlary raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak üçin kabul edişlikleri geçirerler.

Kabul edişlik Aşgabat şäher häkimliginiň we etrap häkimlikleriniň edara binalarynda we aşakdaky tertipde geçiriler:

  1. Aşgabat şäher häkimligi: 6-njy, 13-nji awgust, 27-nji awgust, sagat 10-dan 12-ä çenli.
  2. Berkararlyk etrap häkimligi: 6-njy, 13-nji, 20-nji, 27-nji awgust, sagat 10-dan 12-ä çenli.
  3. Köpetdag etrap häkimligi: 6-njy, 13-nji, 20-nji, 27-nji awgust, sagat 10-dan 12-ä çenli.
  4. Bagtyýarlyk etrap häkimligi: 6-njy, 13-nji, 20-nji, 27-nji awgust, sagat 10-dan 12-ä çenli.
  5. Büzmeýin etrap häkimligi: 6-njy, 13-nji, 20-nji, 27-nji awgust, sagat 10-dan 12-ä çenli.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň