“Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi

23:2607.04.2015
0
12111
“Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi

Biziň öň habar berşimiz ýaly, “Türkmenhowaýollary” Döwlet milli gullugy Aşgabat — Kuala-Lumpur we Kuala-Lumpur — Aşgabat, şeýle hem Aşgabat — Riga we Riga — Aşgabat ugurlary boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny amala aşyryp başlady.

 “Türkmenhowaýollary” Döwlet milli gullugy halkara we ýurt möçberindäki awiareýsleriň 29-njy martdan 14-nji iýul aralygyndaky täze gatnaw tertibini hödürleýär.

 “Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi şu ýerden görüp bilersiňiz.

Has doly maglumat almak üçin “Türkmenportal” habarlar saýtynyň okyjylary şu salgy boýunça ýüz tutup bilerler:

744036, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, 61.

Howa gatnawlary Baş müdirligi.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20.

Bizi LINE yzarlaň! 

Добавить

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň