Arhiw

«Mähirli Zenan» döwrebap lybaslaryna arzanladyş yglan etdi

13:0017.07.2022
0
19643
«Mähirli Zenan» döwrebap lybaslaryna arzanladyş yglan etdi

«Mähirli Zenan» kärhanasy döwrebap biçüwlerde taýýarlanylýan gelin-gyz lybaslaryna 10%-den 60%-e çenli arzanladyş yglan etdi.

Bu arzanladyş aksiýasy kärhananyň döredilmeginiň 3 ýyllygy mynasybetli «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezindäki «Mähirli zenan» dükanynda geçirilýär.

Arzanladyş çäresi 24-nj iýula çenli dowam eder.

Ýatladyp geçsek, «Mähirli Zenan» dükany 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda ussat tikinçi zenanlaryň gadymy milli nagyşlara we häzirki zaman moda esaslanýan biçüwleri ulanyp, şeýle-de milli stilde aýal-gyzlaryň lybaslaryny we esbaplaryny tikmek maksady bilen esaslandyryldy.

Üç ýylyň içinde kärhananyň işi ep-esli giňeldilip, bu ýerde çagalar we ýetginjekler üçin trikotaž eşikleriň, jemgyýetçilik baýramçylyk çäreleri üçin niýetlenen lybaslaryň, ýörite iş eşikleriniň, şeýle hem özboluşly saçaklaryň we «bukjalaryň» tikinçiligi ýola goýuldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň