"Ahal" bilen "Şagadamyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

02:3105.04.2015
0
1265
"Ahal" bilen "Şagadamyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň