Daşoguz welaýatynda gowaça ekişi başlandy

00:3905.04.2015
0
793

Traktorlaryň “Jon Dir”, “Keýs”, “Belarus—1221”, MTŽ-80x, MTŽ-82, 1, “Claas” we beýleki häzirki zaman görnüşleri, ekiş tehnikalarynyň 670-si, dürli ekiş enjamlary bu möhüm oba hojalyk möwsümine doly taýýar edilip, bökdençsiz işlediler.

Welaýat boýunça 140 müň gektar meýdana gowaçanyň ýerli toprak-howa şertlerine uýgunlaşan “149 f”, “c-4727”, “Daşoguz-120”, “Serdar” ýaly görnüşlerini ekmek göz öňünde tutulýar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň