Soňky habarlar

Arhiw

«Ahal» bassyr ikinji gezek TFF-niň kubogynyň eýesi boldy

07:5208.07.2022
0
3630
«Ahal» bassyr ikinji gezek TFF-niň kubogynyň eýesi boldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň kubogy ugrundaky geçirilen ýaryş tamamlandy. Günüň ahyrynda arzyly kubogyň eýesi belli boldy.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, güýçli garşydaşlarynyň birnäçesinden rüstem gelip, «Ahal» hem-de «Şagadam» futbol toparlary ýaryşyň finalyna çykmagy başardylar.

Final duşuşygy «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda geçirilip, «Ahalyň» 2:0 hasabynda ýeňşi bilen tamamlandy.

Şeýlelikde, «Ahal» bassyr ikinji ýyl kuboga mynasyp boldy. Topara ýeňiş getiren gollary duşuşygyň 8-nji hem-de 13-nji minutlarynda Arslanmyrat Amanow (11 m.j.u.) bilen Mirza Beknazarow öz atlaryna ýazdyrdylar.

Üçünji orun ugrunda geçirilen duşuşykda «Aşgabat» topary «Nebitçiden» 2:1 hasabynda üstün çykdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň