Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda TFF-niň kubogynyň 2022-nji ýyldaky eýesi belli bolýar

16:1707.07.2022
0
2492
Aşgabatda TFF-niň kubogynyň 2022-nji ýyldaky eýesi belli bolýar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryş şu gün tamamlanar. Günüň ahyrynda arzyly kubogyň eýesi belli bolar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, güýçli garşydaşlarynyň birnäçesinden rüstem gelip, «Ahal» hem-de «Şagadam» futbol toparlaryň ýaryşyň finalyna çykmagy başardylar.

Final duşuşygy şu gün paýtagtdaky «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda geçiriler. Ol agşamlyk sagat 18:15-de başlanar.

Şeýle hem şu gün «Aşgabat» we «Nebitçi» toparlarynyň üçünji orun ugrunda göreşjekdigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň