Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň CAFA ― 2022-de geçirjek duşuşyklarynyň tertibi

15:4504.07.2022
0
468
Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň CAFA ― 2022-de geçirjek duşuşyklarynyň tertibi

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy 8 ― 20-nji iýul aralygynda Merkezi-Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatyna gatnaşar. Çempionaty kabul ediji döwlet bolan Täjigistanyň futbol federasiýasy resmi saýtynda duşuşyklaryň geçiriljek wagty baradaky maglumaty hem paýlaşdy. Aşakda Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynyň duşuşyklary barada maglumat alyp bilersiňiz.

1-nji tapgyr

8-nji iýul (anna)

19:00 – Gyrgyzystan ― Eýran

22:00 – Türkmenistan ― Täjigistan

2-nji tapgyr

11-nji iýul (duşenbe)

19:00 – Türkmenistan ― Gyrgyzystan

22:00 – Täjigistan ― Özbegistan

3-nji tapgyr

14-nji iýul (penşenbe)

19:00 – Özbegistan ― Türkmenistan

22:00 – Eýran ― Täjigistan

4-nji tapgyr

17-nji iýul (ýekşenbe)

19:00 – Eýran ― Türkmenistan

22:00 – Gyrgyzystan ― Özbegistan

5-nji tapgyr

20-nji iýul (çarşenbe)

19:00 – Özbegistan ― Eýran.

22:00 – Täjigistan ― Gyrgyzystan.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň