Türkmenistanyň DIM-nde HHR-iň WIEK TOÇMAŞ wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

01:1302.04.2015
0
995
Türkmenistanyň DIM-nde HHR-iň WIEK TOÇMAŞ wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütinhytaý dürs maşyngurluşygy Import-Eksport Korporasiýasynyň (WIEK TOÇMAŞ) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

HHR-iň wekiliýeti Türkmenistana 2015-nji ýylyň 2—4-nji apreli aralygynda Aşgabatda guralýan “Aziada — 2017 we Türkmenistanyň ösüşiň we parahatçylygyň bähbidine sportda tutýan orny” atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin geldi.

Duşuşygyň barşynda medeni-gumanitar ulgamdaky, şonuň ýaly-da, iki ýurduň işewür toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri barada pikir alşyldy.

Şeýle hem hytaý korporasiýasynyň wekilleri Aziada — 2017-niň geçirilmeginiň barşynda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça taslamalary görkezdiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň