Soňky habarlar

Arhiw

Şwarseneggeriň öňki aýaly kazyýetiň üsti bilen onuň emläginiň ýarysyny alar

17:5827.06.2022
0
1174
Şwarseneggeriň öňki aýaly kazyýetiň üsti bilen onuň emläginiň ýarysyny alar

Aktýor Arnold Şwarseneggeriň öňki aýaly Mariýa Şraýwer nika bozmak netijesinde, onuň emläginiň ýarysyny alar, bu barada «US Weekly» portaly ýazýar.

Kazyýetiň çykaran hökümine laýyklykda, Şwarsenegger indi aýalyna 1986-2011-nji ýyllarda gazanan girdejisiniň, şeýle-de pensiýasynyň ýarpy bölegini bermeli bolar. Şunda 25 ýylda artistiň gazanan girdejisiniň möçberi görkezilmeýär.

Ýeri gelende aýtsak, Arnold Şwarsenegger teležurnalist Mariýa Şraýwer bilen 1986-njy ýylda maşgala gurupdy, olaryň dört çagasy dünýä indi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň