Soňky habarlar

Arhiw

UFC-niň geçen ýyl näçe gazanandygy belli boldy

18:0716.06.2022
0
690
UFC-niň geçen ýyl näçe gazanandygy belli boldy

UFC 2021-nji ýylda 1,02 milliard dollar girdeji aldy.

Kompaniýanyň ýyllyk girdejisi 2005-nji ýyldan bäri 21 göterim köpeldi. Geçen ýyl alnan girdejiniň 178,8 million dollary türgenlere hak hökmünde berildi. Bu bolsa umumy girdejiniň 17,5 göterimidir.

Maliýe hasabatlarynda, karonawirus pandemiýasy bilen çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyndan soň ýene-de janköýerleriň dolanandygy bellenilýär. Şeýlelikde, petek satuwlaryndan alnan serişde umumy girdejiniň 12 göterimini düzdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň