Soňky habarlar

Arhiw

Russiýada agyr jenaýat üçin kazyýet jogapkärçiligine çekilenlere jemgyýetçilik ulaglarynda işlemegi gadagan edýän Kanun kabul edildi

15:1913.06.2022
0
4419
Russiýada agyr jenaýat üçin kazyýet jogapkärçiligine çekilenlere jemgyýetçilik ulaglarynda işlemegi gadagan edýän Kanun kabul edildi

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan Russiýada birnäçe agyr we aýratyn agyr jenaýatlary üçin kazyýet jogapkärçiligine çekilip, aklanmadyk şahslara taksi, awtobus, tramwaý, trolleýbus we ýolagçy hem-de ýük daşamaga niýetlenen ulaglaryň sürüjisi bolmagy gadagan edýän kanun güýje girer.

Degişli Kanuna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti gol çekdi. INTERFAX.RU neşiriniň habaryna görä, orta agyrlyk jenaýatlary üçin jenaýat jogapkärçiligine çekilen raýatlara-da taksi sürüjisi bolup işlemek gadagan edildi. Mundan başga-da, bu başlangyç, Ermenistan, Belarus, Gazagystan we Gyrgyzystany öz içine alýan EAEU agza ýurtlaryň raýatlary bilen iş şertnamalaryna hem degişlidir. Jenaýat jogapkärçiligine çekilmedigi baradaky güwänamany görkezmedik işgärler bilen zähmet şertnamasy ýatyrylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň