Aşgabatda türkmen-fin işewürler maslahaty geçiriler

06:4921.03.2015
0
923
Aşgabatda türkmen-fin işewürler maslahaty geçiriler

24-nji martda türkmen-fin işewürler maslahaty geçiriler. Onuň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy we söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň ýolunda täze çözgütler we çemeleşmeler işläp düzüler.

Öňde durýan türkmen-fin işewürler maslahaty netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga, Türkmenistanyň gazananlaryny görkezmäge we beýleki ýurtlaryň iň gowy tejribesi bilen tanyşmaga mümkinçilik berer. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň