Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň garyşyk söweş sungaty federasiýasy IMMAF-yň doly hukukly agzasy boldy

10:4425.05.2022
0
3596
Türkmenistanyň garyşyk söweş sungaty federasiýasy IMMAF-yň doly hukukly agzasy boldy

Türkmenistanyň garyşyk söweş sungaty federasiýasy degişli Halkara federasiýanyň (IMMAF) doly hukukly agzalygyna kabul edildi.

Guramanyň resmi web saýtynda federasiýanyň 20-nji apreldäki mejlisinde Geňeş tarapyndan degişli çögüdiň kabul edilendigi habar berilýär.

Ýeri gelende aýtsak, IMMAF 2012-nji ýyldan bäri işleýär. Bu gurama höwesjeňleriň arasynda dünýä we Ýewropa derejesindäki MMA ýaryşlaryny guraýar. 2021-nji ýylda IMMAF Bütindünýä antidoping gullugy tarapyndan hem ykrar edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň